Wetenschap & Technologie

17-03-2017
Wetenschap en Technologie maakt kinderen nieuwsgierig en daagt kinderen uit.
Wetenschap en Technologie leert kinderen niet alleen kritisch en ondernemend te zijn, maar het stimuleert ze ook creatief na te denken, om op onderzoek uit te gaan en om oplossingen te bedenken. Dit zijn vaardigheden die in de huidige maatschappij, waarin de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, erg belangrijk zijn en waarvan wij vinden dat deze ook zeker ontwikkeld moeten worden bij kinderen.
Om deze reden hebben we op de Brookschole de afgelopen tijd ingezet op W&T-onderwijs en met name op het programmeren. Wij geloven namelijk dat door middel van het programmeren, leerlingen de vaardigheden kunnen opdoen die wij zo belangrijk vinden. In school zijn er al materialen aangeschaft voor de onderbouw als de Bee-Bot, hebben kinderen uit de midden- en bovenbouw geprogrammeerd met het programma ‘’Scratch’’ en hebben ze tevens meerdere proeflessen programmeren gehad met de Lego Mindstorms. 
Om de lijn waarmee we zijn begonnen voort te zetten binnen de school, hebben we van het KWTO een verduurzamingspremie ontvangen. Deze premie stelt ons in staat om te beginnen met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn op het gebied van W&T, zodat W&T structureel aangeboden kan worden in ons lesprogramma. 
 
Adresgegevens

obs Brookschole

Larenseweg 44
7475 PW Markelo

T 0547-362723
E info@brookschole.nl