Waterschap Vechtstromen

08-05-2017
Groep 6/8 heeft vandaag les gehad over het werk van het waterschap Vechtstromen.
Aan de hand van filmpjes, proefjes en foto's werden de verschillende taken van het waterschap uitgelegd. Op rioolwaterzuiveringen wordt het afvalwater van huishoudens en bedrijven gezuiverd voor het terugkeert in beken en sloten. Met dijken, gemalen en herinrichting van rivieren en beken wordt wateroverlast voorkomen of gereguleerd. Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil in het beheergebied gereguleerd, zodat er niet teveel en niet te weinig water is.
Na deze uitleg mochten de leerlingen zelf ook enkele proefjes doen. Zo hebben ze eerst water gezuiverd. Dit werd gedaan met verschillende materialen. Ook werd er onderzoek gedaan naar waterdiertjes, zodat de leerlingen ontdekten welke diertjes precies in het water leven.
Binnenkort gaan we de waterzuivering in Hengelo bezoeken.
De foto's zijn te vinden op onze Facebook.
Adresgegevens

obs Brookschole

Larenseweg 44
7475 PW Markelo

T 0547-362723
E info@brookschole.nl