Leerlingenraadverkiezingen

07-09-2020
Op woensdag 16 september vinden de leerlingraadverkiezingen plaats.
Er zijn namelijk weer twee plekken vrijgekomen. De leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen hier binnenkort informatie over en kunnen zich dan ook verkiesbaar stellen. De verkiezingen zullen heel officieel vormgegeven gaan worden met echte stembiljetten en echte stemhokjes.