Ons onderwijs

Onze missie
Onze missie en hoogste ambitie voor uw kind luidt:

Elk kind leert de touwtjes in eigen handen te nemen en de knopen door te hakken.

Onze leerlingbelofte
Mooie ambitie, maar betekent dat voor de kinderen?
Wat beloven wij jou als je bij ons op school komt?
Wij beloven jou dat je leert je om stappen te zetten, om kansen te pakken, en om te ondernemen.

Onderwijsconcept

Hoe we onze leerlingbelofte waarmaken? Door ons onderwijs inhoud en vorm te geven volgens het DOE-concept. DOE staat voor Doelgericht, Ondernemend en Eigen. Deze drie pijlers vormen de basis van al onze activiteiten, zetten onze school in beweging, en maken ons vooruitstrevend. En dat uit zich in energie, iets wat je meteen zult voelen wanneer je bij ons in school binnenkomt. Iets wat onze school uniek maakt.

Het DOE-concept

Doelgericht
In ons onderwijs werken we doelgericht. Dat loont. Door doelen te stellen weet je namelijk waar je het beste je aandacht op kunt richten. Wel zo handig! Hoe kun je anders bepalen wat ECHT belangrijk is? Met duidelijke doelen voor ogen krijg je zin om aan de slag te gaan. Het geeft energie! En wat misschien nog wel het allermooiste is aan doelgericht werken; je kunt checken wat je na je inspanning hebt bereikt. En zien dat je doelen zijn behaald; dat motiveert ontzettend!

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kan de leerling eigen lesdoelen stellen bij de basisvakken en -vaardigheden, plannen maken om de doelen te behalen, deze plannen uitvoeren en evalueren.

Ondernemend
Ondernemen, daar is best wat lef voor nodig! Door te ondernemen kom je in actie. Je brengt iets teweeg en bent daar vervolgens zelf verantwoordelijk voor. Spannend, maar het levert wel veel op! Je leert namelijk zelf initiatieven te nemen, komt op voor jezelf en gaat je eigen zaken regelen. Daarom dagen wij kinderen altijd uit om te ondernemen! Want kinderen die stappen durven te zetten, gaan eerder kansen zien. En misschien nog wel belangrijker: kansen benutten.

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kan de leerling binnen vastgestelde thema's eigen projecten, in samenwerking met medeleerlingen, ouders en externen, planmatig voorbereiden en uitvoeren.

Eigen
Ook gemotiveerder wanneer je deels zelf kunt bepalen waar je aan gaat werken hoe je dat gaat doen? Hebben wij ook. Daarom betrekken wij kinderen actief in hun eigen leerproces. Zo geven we kinderen graag de ruimte om hun eigen planning te maken in het nastreven van doelen en mogen ze aan hun eigen talenten gaan werken. Dat maakt leren veel leuker. En effectiever. Wel zo belangrijk vinden wij.

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kennen de leerlingen hun eigen interesses en talenten op basis van jaarlijkse schoolthema's, kunnen ze aan hun talenten en interesses werken, en kunnen ze hun ontwikkeling aan het einde van het schooljaar aan de groep presenteren.