Onze missie

Onze missie
Rust, Ruimte en Ravotten

Wij geloven dat kinderen beter kunnen leren in rust, want dat biedt je de kans op je te richting op wat belangrijk is. Dat helpt je om doelgericht te werken en om gefocust te blijven. Maar niet alleen dat! Ook hebben kinderen rust nodig om alles wat ze leren te verwerken. En die verwerking: daar hechten wij veel waarde aan. Die verwerking is nodig om alles wat je leert eigen te kunnen maken. Om alles wat je leert toe te kunnen passen in de praktijk. Kortom, de rust is net zo belangrijk als het leren zelf!

Ook geloven wij dat kinderen ruimte nodig hebben. Zo heb je ruimte nodig om te bewegen en te spelen. Maar je moet ook ruimte krijgen om jezelf te mogen zijn, te ontdekken waar je goed in hebt, vertrouwen krijgen van anderen en om samen te kunnen werken. allemaal factoren die volgens ons het leren stimuleren. 

Daarnaast vinden wij dat kinderen de kans moeten krijgen om te ravotten. Klinkt gaaf, maar wat betekent dat eigenlijk? Nou gewoon, nieuwe dingen ontdekken en op onderzoek uitgaan. Maar ook fouten durven maken en de juiste uitdagingen leren opzoeken! Want alleen dan kun je groeien. Ravotten is ook stoeien met nieuwe leerstof en leren verbindingen te leggen. Tenslotte slaat het op de hele basisschoolperiode. ravotten om zoveel mogelijk om de knie te krijgen. 
 
Onderwijsconcept
Hoe we onze leerlingbelofte waarmaken? Door ons onderwijs inhoud en vorm te geven volgens het DOE-concept. DOE staat voor Doelgericht, Ondernemend en Eigen. Deze drie pijlers vormen de basis van al onze activiteiten, zetten onze school in beweging, en maken ons vooruitstrevend. En dat uit zich in energie, iets wat je meteen zult voelen wanneer je bij ons in school binnenkomt. Iets wat onze school uniek maakt.

Het DOE-concept
Doelgericht
In ons onderwijs werken we doelgericht. Dat loont. Door doelen te stellen weet je namelijk waar je het beste je aandacht op kunt richten. Wel zo handig! Hoe kun je anders bepalen wat ECHT belangrijk is? Met duidelijke doelen voor ogen krijg je zin om aan de slag te gaan. Het geeft energie! En wat misschien nog wel het allermooiste is aan doelgericht werken; je kunt checken wat je na je inspanning hebt bereikt. En zien dat je doelen zijn behaald; dat motiveert ontzettend!

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kan de leerling eigen lesdoelen stellen bij de basisvakken en -vaardigheden, plannen maken om de doelen te behalen, deze plannen uitvoeren en evalueren.

Ondernemend
Ondernemen, daar is best wat lef voor nodig! Door te ondernemen kom je in actie. Je brengt iets teweeg en bent daar vervolgens zelf verantwoordelijk voor. Spannend, maar het levert wel veel op! Je leert namelijk zelf initiatieven te nemen, komt op voor jezelf en gaat je eigen zaken regelen. Daarom dagen wij kinderen altijd uit om te ondernemen! Want kinderen die stappen durven te zetten, gaan eerder kansen zien. En misschien nog wel belangrijker: kansen benutten.

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kan de leerling binnen vastgestelde thema's eigen projecten, in samenwerking met medeleerlingen, ouders en externen, planmatig voorbereiden en uitvoeren.

Eigen
Ook gemotiveerder wanneer je deels zelf kunt bepalen waar je aan gaat werken hoe je dat gaat doen? Hebben wij ook. Daarom betrekken wij kinderen actief in hun eigen leerproces. Zo geven we kinderen graag de ruimte om hun eigen planning te maken in het nastreven van doelen en mogen ze aan hun eigen talenten gaan werken. Dat maakt leren veel leuker. En effectiever. Wel zo belangrijk vinden wij.

Onze ambitie bij deze pijler:
Over vier jaar kennen de leerlingen hun eigen interesses en talenten op basis van jaarlijkse schoolthema's, kunnen ze aan hun talenten en interesses werken, en kunnen ze hun ontwikkeling aan het einde van het schooljaar aan de groep presenteren.