Engels en internationalisering

Engels

Engels van groep 1 tot 8
Op obs Brookschole worden er Engelse lessen gegeven van groep 1 t/m 8. Elke groep krijgt 1 keer per week les van een vakleerkracht Engels. 

Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst. Beheersing van de Engelse taal is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid. Er wordt steeds meer waarde gehecht aan een goede beheersing van het Engels voor studie, werk of deelname aan de samenleving.

Wij willen onze leerlingen hier goed op voorbereiden! Het blijkt namelijk dat:
- Vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind.
- Kinderen tot hun 7e jaar het beste een vreemde taal leren.
- Kennis van het Engels niet ten koste gaat van het Nederlands, het draagt juist bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

De Engelse bibliotheek
Naast het anders vormgeven van het onderwijs in de Engelse taal is ook geïnvesteerd in het uitbreiden van de schoolbibliotheken op basis van de leesscores van de leerlingen. Alle boeken zijn op basis van hun Lexile-score (via de assessments) in de kasten geordend. Daardoor is er voor ieder kind een boek op het juiste niveau, wat het leesplezier verhoogt!


TOEFL testing 
Het Engelse onderwijs op de Brookschole, is gebaseerd op de gegevens van de TOEFL YSS assessments. Door gebruik te maken van internationaal erkende, valide en objectieve assessments uit de Verenigde Staten, wil de Zwaluw de kwaliteit van het Engelse taalonderwijs waarborgen. Op basis van de resultaten van de assessments differentiëren de docenten en creëren zij maatwerk voor groepen, (level-classes in de hogere groepen) en individuele leerlingen.

Leerwinst
De assessments vormen het startpunt voor het leerproces. De gedetailleerde informatie op de scorerapporten levert waardevolle gegevens op om het leertraject van elk individueel kind vorm te geven. En alle kinderen krijgen twee keer per jaar een prachtig certificaat!
De focus ligt volledig op het behalen van zoveel mogelijk leerwinst. Hierdoor kan elk kind succesvol zijn, ieder op zijn eigen niveau. Door op deze manier te werken wordt Engels leren leuk voor alle leerlingen, en leerkrachten!

Community Ambassador Award
Door ETS, de maker van de assessments, is stichting OPO Hof van Twente officieel erkend als Community Ambassador voor het leveren van excellentie in het leren van Engelse taal voor kinderen.

 

Internationalisering en Engels binnen OPO

Het is belangrijk dat internationalisering een integraal onderdeel wordt van het onderwijs en daarmee van het curriculum. Het is geen extra activiteit; internationalisering dient de mindset te zijn van leerkrachten en directeuren die werkzaam zijn binnen de scholen van OPO Hof van Twente. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een project, het geven van lessen of het aanschaffen van materialen dient internationalisering altijd in je achterhoofd te zitten. Op die manier wordt het automatisch onderdeel van de organisatie, opent het een wereld van mogelijkheden en verbreedt het het perspectief van kinderen, hun ouders en leerkrachten. 

OPO Hof van Twente is een bestuur dat haar internationaliseringsbeleid binnen haar negen scholen actief uitdraagt. Het feit dat alle scholen Engelse lesgeven vanaf 4 jaar dient als basis en enkele aangesloten kinderdagverblijven ondernemen al Engelse activiteiten met kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Dit betekent dat het niveau Engels van de meeste kinderen op een bepaald moment op de lagere school relatief hoog wordt. Hierdoor ontstaat de behoefte om hun Engelse vaardigheden in de praktijk te brengen. Er lopen diverse pilots met bijvoorbeeld het integreren van wereldoriëntatievakken en internationalisering, maar ook met het individualiseren van het Engelse onderwijs.

Door middel van internationaliseringsactiviteiten wil OPO Hof van Twente het volgende bereiken:

1.            Het verbeteren van de digitale geletterdheid van kinderen en leerkrachten

2.            Kennis en inspiratie opdoen over SEN (Special Educational Needs) en inclusiviteit

3.            Bewustmaking van diversiteit en Europees burgerschap.

4.            Verbetering van het Engels bij de leerkrachten en integratie van praktische    toepassingen voor kinderen

5.            Inspiratie opdoen uit goede praktijkvoorbeelden uit Europa