Eigenaarsschap

Eigenaarschap


De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Dit doen we onder andere door het voeren van oplossingsgerichte kindgesprekken.

Kindgesprekken
Kinderen kunnen meestal goed aangeven wat ze willen leren en hoe ze denken dat dit hen gaat lukken. Door samen een plan van aanpak te maken waarbij het kind de eigen vorderingen bijhoudt, krijgt een kind meer grip op het eigen leerproces en daarmee wordt de kans van slagen vergroot. De leerkracht is in het gesprek gefocust  op de vraag wat het kind nodig heeft en wat belemmerende en stimulerende factoren voor de ontwikkeling van het kind zijn. Een bijkomend voordeel van kindgesprekken is dat de relatie tussen leerkracht en kind wordt versterkt.

Het resultaat van kindgesprekken voor kinderen:
  • Kinderen voelen zich meer op hun gemak binnen je groep, voelen zich gehoord, gezien, gekend
  • Kinderen voelen zich betrokken bij de lessen die je geeft
  • Kinderen zijn zich bewust van doelen en weten dat ze zelf een actieve rol hebben in het behalen van die doelen
  • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.