Internationalisering

Op OBS Brookschole vinden we het belangrijk dat leerlingen leren dat hun leeromgeving groter is dan hun klas. De leerlingen moeten zich kunnen ontwikkelen in een rijke leeromgeving, binnen de gehele school, maar ook daarbuiten. Internationalisering speelt daarbij een belangrijke rol. 


Engelse les

Engels vanaf de kleuterklas
De leerlingen op onze school krijgen Engelse les vanaf groep 1. Hier wordt spelenderwijs gestart met deze lessen en dit wordt in daarop volgende jaren verder uitgebouwd. In de lagere groepen wordt veelal aangesloten bij het op dat moment lopende thema. 

Adaptieve lessen
De Engelse lessen afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen is de volgende stap. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met ETS. Dit bedrijf ontwikkelt toetsen, examens en meetinstrumenten die laten zien wat leerlingen in hun mars hebben, vergelijkbaar met CITO in Nederland, maar dan op wereldwijde schaal. Zo ook de TOEFL-primary. Deze toets, speciaal ontworpen voor basisschoolleerlingen in de bovenbouw, meet de lees- en luistervaardigheid op het gebied van Engels. Het doel van deze toets: de Engelse lees- en luistervaardigheid van de leerlingen in kaart brengen, zodat de leerkracht weet wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerlingen en de Engelse lessen op het juiste niveau van de leerlingen kan aanbieden. Wij maken als één van de eerste scholen in heel Nederland gebruik van TOEFL-primary; vooruitstrevend dus in het aanbieden van afgestemd Engels onderwijs. Groepen 6,7 en 8 maken sinds het schooljaar 2018-2019 twee keer per jaar deze toets. Op basis van de toetsscores worden de leerlingen ingedeeld in verschillende niveaugroepen.

Ook hebben we  de schoolbieb opnieuw ingericht, zodat alle leerlingen Engelse boeken kunnen pakken die precies aansluiten bij hun leesniveau. Mooie ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de leerlingen bij ons op school de uitdaging krijgen die ze nodig hebben, wat de motivatie en het plezier in het verwerven van de Engelse taal alleen maar vergroot!


Welke materialen gebruiken we allemaal voor ons Engels onderwijs?

National Geograhic Look
Als methode gebruiken we National Geographic Look. Deze methode is erg structureel opgebouwd en bestaat uit verschillende thema's. Elk thema bevat zeven lessen (woordenschat, grammatica, lezen, etc.). Door de lessen via thema's aan te bieden, leren de kinderen ontzettend veel over de wereld om hen heen, en werken ze daarnaast aan hun Engelse vaardigheden! Daarbij mogen we gebruikmaken van het beeldmateriaal van National Geographic en dat spreekt enorm aan!

BrainPop Junior
Met dit programma kunnen de leerlingen op allerlei verschillende vakgebieden met Engels aan de slag gaan. De leerkrachten hebben de mogelijkheid om bepaalde onderdelen voor de leerlingen klaar te zetten, zodat ze hiermee ook kunnen aansluiten bij een project of thema.

RazPlus
Op deze site hebben de leerlingen de mogelijkheid om Engelse boeken te lezen die aansluiten bij hun niveau. De leerkracht kan het gewenste niveau voor de leerling instellen en boeken klaarzetten die de leerling kan lezen. De tekst wordt hierbij voorgelezen, zodat de leerling weet hoe ze de woorden moeten uitspreken. Na het lezen van het boek, volgen er een aantal korte vragen over datgene dat gelezen is.